vernieuwen en verbinden.

Maurice

gemeente Maasdriel logo

Beleidsadviseur Wonen

Als interim beleidsadviseur behoren alle aan het wonen gerelateerde activiteiten tot het takenpakket. Van het opstellen van college- en raadsvoorstellen tot het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties. Van het adviseren over nieuwbouwprojecten tot het (laten) uitvoeren van woningbehoefteonderzoek. Van het opstellen van woonwagenbeleid tot het actualiseren van verordeningen en het voeren van Startersleningen. In […]

Beleidsadviseur Wonen Meer lezen »

Gemeente Hoorn

De betaalbaarheid van het wonen is een belangrijk thema in de woonopgave van de gemeente Hoorn. De gemeente neemt haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid daarin. Woonlab ondersteunt de gemeente daarbij op drie onderdelen. In de eerste plaats het aanpassen en herijken van de bestaande Doelgroepenverordening. Hiermee borgt de gemeente de realisatie van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en

Gemeente Hoorn Meer lezen »